De mest effektiva
miljöåtgärderna

Som en del av Grön Flagg-uppdateringen har vi publicerat listor över de mest effektiva miljöåtgärderna. Listorna är en samling miljörelaterade handlingar som kan förverkligas tillsammans med barn och ungdomar. Syftet är att minska miljöbelastningen och inverka positivt på miljön.


I linje med principerna för Grön Flagg fokuserar listorna på att barnen och ungdomarna ska få ta del i planeringen, genomförandet och utvärderandet av verksamheten. Målet är att listornas miljöåtgärder ska kännas meningsfulla, få största möjliga effekt och bli en del av vardagen i daghem, skolor och fritidsmiljöer. Vid sidan av de konkreta aktiviteterna är målet också att förändra värderingar, attityder, normer och vanor i riktning mot en mer hållbar verksamhetskultur.

Listorna över de mest effektiva miljöåtgärderna

Hållbar konsumtion

Vårt gemensamma jordklot

Ett hälsosamt liv

Klimatförändringen

Naturens mångfald

Text: Paula Ahola

Översättning från finskan: Hazel Salminen

Illustrationer och layout: Riina Pippuri

Experterna som har kommenterat listorna: Iikka Oinonen (Finlands miljöcentral SYKE), Anu Kaila (Återanvändningscentralen), Venla Niva (Aalto-universitetet), Saara Rimon (Sitra), Maaria Parry (Helsingforsregionens miljötjänster HRM), Essi Huotari (Kudelma-forskarnätverket / Aalto-universitetet), Nina Teirasvuo (Motiva), Minna Tolvanen (Motiva), Niina Salmi (Nuorten akatemia (De ungas akademi)), Marikka Sand (HRM), Jani Sillanpää (HRM), Sanna Tiainen-Erkkilä (HRM)

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi