Deltgaravgifter

Grön Flagg-verksamhetens goda resultat baserar sig bl.a. på att deltagarna har tillgång till kontinuerligt stöd och får respons två gånger om året. Därför uppbär vi en avgift för programmet. Grön Flagg-verksamheten betalar sig i regel dock tillbaka också helt konkret i form av lägre vatten-, energi- och avfallshanteringsavgifter!


Deltagaravgifterna 2024

Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.

 • 300 € för enheter med högst 100 barn/elever
 • 200 € för enheter på Hållbar Grön Flagg -nivå med högst 100 barn/elever
 • 600 € för enheter med över 100 barn/elever
 • 250 € för enheter på Hållbar Grön Flagg -nivå med över 100 barn/elever

Till hållbar Grön Flagg -nivå flyttas efter fem certifierade projekt.

Läsårsavgiften faktureras då ni inleder verksamheten. Om ni anmäler er på våren men påbörjar ert projekt först i början av höst-terminen får ni räkningen i september.

Vanliga frågor om deltagaravgiften:

Grön Flagg-programmets deltagaravgift täcker:

 • Stödmaterialet:
  • Instruktioner för hur man lyckas med Grön Flagg
  • Temamaterialet fö rGrön Flaggs sju teman
  • Tipsbanken, som innehåller rikligt med verksamhetstips för olika åldrar
 • Info och råd via telefon och e-post
 • Individuell respons två gånger under varje projekt
 • Den gröna flaggan, en riktig inhemsk flagga av god kvalitet
 • Den internationella Eco-Schools-certifieringen och möjligheten att nätverka med Eco-Schools-deltagare i andra länder
 • Grön Flaggs nyhetsbrev och annan information
 • Tidningen Ympäristökasvatus (på finska, en tryckt tidning och tre nät-tidningar per år)

Dessutom erbjuder programmets regionala främjare på olika håll i landet skolning, träffar och stöd inom sitt eget område.

Grön Flagg är mycket mer än bara undervisningsmaterial: programmets resultat bygger bland annat på att deltagarna har möjlighet till kontinuerligt stöd, rådgivning och respons.  Programmet finansieras delvis med hjälp av statligt stöd och privata donationer, men detta räcker inte till för att täcka alla kostnader. Därför uppbär vi läsårsavgifter.

Deltagaravgiften är dock inte något att bli rädd för: att gå med i Grön Flagg lönar sig i själva verket för det mesta klart också ekonomiskt, eftersom verksamheten leder till lägre vatten-, energi- och avfallsavgifter!

Grön Flagg drivs av en förening som inte strävar efter att göra vinst, och alla inkomster från Grön Flagg går åt till att driva och administrera programmet. 

Flera enheter kan i vissa fall vara med i programmet under samma avgift, men detta kräver att de förverkligar sin Grön Flagg-verksamhet tillsammans (har ett gemensamt miljöråd och personalteam) samt gör upp en gemensam plan och rapport.

Sådana enheter är:

 • enheter som administrativt fungerar tillsammans och befinner sig nära varandra (t.ex. två enheter som hör till samma skola men har olika adress)
 • enheter som fungerar på samma ställe (t.ex. dagis och skola som verkar i samma allaktivitetshus).

Om ni tycker er uppfylla dessa krav lönar det sig att först ta kontakt med oss (gronflagg@feesuomi.fi) och kontrollera att ni är berättigade till endast en avgift!

Grön Flagg-kompanjonskommunerna

Grön Flagg-kompanjonskommunerna har förbundit sig att betala deltagaravgifterna (helt eller delvis) direkt ur kommunens budget, och ger sålunda kommunens pedagogiska enheter möjlighet att delta i Grön Flagg gratis!

Grön Flagg-kompanjonskommunerna är:

Daghem: Uleåborg betalar alla stadens daghems deltagaravgifter. Mer info: alakooki.vaka(at)ouka.fi.

Skolor: Uleåborg betalar de kommunala skolornas deltagaravgifter för de första tre åren - därefter betalar skolorna själva. .

 • Info om faktureringen: Pirjo Rytilahti, pirjo.rytilahti(at)ouka.fi, p. 050-3166667.
 • Info om hur man börjar: Outi Mustonen, luontokoulu(a)eduouka.fi, p. 044-7039156

Esbo stad betalar stadens daghems och skolors deltagaravgifter.

 • Mer info om faktureringen: Varpu Ojala / Suomenkielinen varhaiskasvatus, varpu.ojala(a)espoo.fi
 • Stöd för verksamheten: Katri Luukkonen / Villa Elfvikin luontotalo, katri.luukkonen(a)espoo.fi.

Vanda stad betalar stadens daghems och gymnasiers deltagaravgifter samt hälften av grundskolornas avgifter.

 • Information om faktureringen: Noora Ilola / Vantaan Sivistystoimi, noora.ilola(a)vantaa.fi
 • Stöd för att inleda verksamheten: Katja Lembidakis / Vantaan luontokoulu katja.lembidakis(a)vantaanluontokoulu.fi.

Kouvola betalar stadens daghems och skolors deltagaravgifter.

Mer information:

 • Dagis: Marjo Pakkanen, marjo.pakkanen(a)kouvola.fi, puh. 020 615 7056
 • Skolor: Timo Martikainen, timo.martikainen(a)kouvola.fi, puh. 020 615 6755

Tammerfors stad stöder delvis stadens daghems och skolors deltagaravgifter. Mer information finns i stadens intra  Tasku.

 • Stöd för att inleda verksamheten: Tampereen Luontokoulu Korento, luontokoulu(a)tampere.fi
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi