Deltagarna i Finland

Nästan 300 daghem, skolor, läroinrättningar och fritidsverksamhetsarrangörer runt om i Finland är med i Grön Flagg, varav drygt 30 är svenskspråkiga. Grön Flagg-deltagarna föregår med gott exempel inom hållbar utveckling och inspirerar andra att göra sitt bästa!

 

Deltagarna på kartan

Förstora kartan med den rullande knappen på musen eller med hjälp av +/- nere till höger och flytta den genom att röra på musen.

Grön Flagg-certifikat

Hållbar Grön Flagg-certifikat

 

Annan deltagare

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi