Stöd Grön Flagg!

Grön Flagg är ett sätt att nå Finlands största nätverk av skolor, daghem och läroinrättningar som är aktiva inom hållbar utveckling. Kom med och hjälp oss att skapa en bättre framtid genom att stöda vårt nationella arbete inom miljöfostran!


Vill du stöda vårt arbete?

Stöd vårt arbete för barn och ungdomars bästa genom att donera en slant till Grön Flagg!

Gör så här:

Donera en valfri summa till Föreningen för miljöfostran FEE Suomi:s insamlingskonto:
Danske Bank / FI85 800013 71244196

Tack för stödet!

Frågor? Ta kontakt per telefon (09 454 18 151) eller e-post (toimisto@feesuomi.fi).


Enligt Polisstyrelsens insamlingstillstånd RA/2019/651 beviljat den 7.8.2019 har föreningen rätt att idka penninginsamling under perioden 14.11.2019-13.11.2021 i hela Finland exklusive Åland.  De insamlade medlen används till Grön Flagg-programmet (löne- och kommunkiationskostnader samt för att ordna verksamhet).


 

Sponsorering

Skulle ni vilja hjälpa oss att förverkliga Grön Flagg-programmet på något annat vis? Skulle ni t.ex. vilja donera pengar som riktar sig till något speciellt ändamål inom miljöfostran?

Ta kontakt, så funderar vi tillsammans hur det skulle gå till!

 

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi