Frågor och svar

Frågor och svar

Grön Flagg passar jättebra också för nybörjare! I programmet ställer varje deltagare (daghem/skola/läroinrättning/fritidsverksamhet) själv upp sina mål. Det lönar sig att hålla sina målsättningar på en realistisk nivå och ta ett steg i taget. De färdiga temana hjälper till genom att dela upp arbetet i helheter som är lättare att behärska. Det finns stödmaterial, rådgivning och (på beställning) skolning som gör det möjligt för vilken enhet som helst att komma igång!

Grön Flagg beviljas då deltagaren slutfört ett projekt som uppfyller kriterierna för Grön Flagg. Om man redan är långt hunnen i miljöfrågor utgår man från den nivån, och ställer upp mål som tar utgångspunkten i beaktande. Grön Flagg-projekt har dock visat sig ge verksamheten stadga också för miljömedvetna veteraner genom att stöda målinriktad verksamhet, metodiska tillvägagångssätt och genom att få barnen/ungdomarna involverade i gemensamt beslutsfattande.  Utvärderingen av verksamheten och certifikatet (den gröna flaggan) gör resultaten synliga för såväl enhetens medlemmar som utomstående.  Detta motiverar och inspirerar till att fortsätta!

Rapporteringen hjälper er själva att få en helhetsbild av vad ni har åstadkommit. Rapporten utgör också ett bestående dokument och hjälper er att analysera er verksamhet.  Dessutom är rapporten ett sätt att klargöra om er verksamhet uppfyller kriterierna för Grön Flagg.

Varje Grön Flagg-projekt innefattar både en handlingsplan och en rapport.  Man måste alltså göra pappersarbete två gånger under varje projekt, det vill säga en eller två gånger om året, beroende på längden av ert projekt.  Planen och rapporten görs upp på samma pdf-blankett (exempelblanketten är för skolor).

 

Efter varje lyckat projekt är flaggrätten i kraft i två år. Under de två åren hinner deltagaren förverkliga ett nytt projekt med ett nytt tema och få sin flaggrätt förnyad.

Grön Flagg är mycket mer än bara undervisningsmaterial: programmets resultat bygger bland annat på att deltagarna har möjlighet till kontinuerligt stöd, rådgivning och respons.  Programmet finansieras delvis med hjälp av statligt stöd och privata donationer, men detta räcker inte till för att täcka alla kostnader. Därför uppbär vi läsårsavgifter.

Deltagaravgiften är dock inte något att bli rädd för: att gå med i Grön Flagg lönar sig i själva verket för det mesta klart också ekonomiskt, eftersom verksamheten leder till lägre vatten-, energi- och avfallsavgifter!

  • Grön Flagg-stödmaterialet
  • en digital tipsbank med verksamhetsidéer för olika åldrar
  • Grön Flagg-nyhetsbrevet
  • rådgivning per epost och telefon
  • skriftlig respons två gånger per projekt
  • en grön flagga av hög kvalitet
  • det internationella Eco-Schools-certifikatet
  • Ympäristökasvatus-tidningen

Dessutom finns det runt om i landet regionala främjare av Grön Flagg-verksamhet som erbjuder träffar, skolning och stöd inom sin region.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi