Skolning och stöd

Behöver ni hjälp med att komma igång eller med att introducera Grön Flagg för t.ex. ny personal? Beställ en Grön Flagg-skolning eller ta kontakt med en av våra regionala främjare!


Grön Flagg-skolningspaket

Ta kontakt och beställ en GF-skolning!

Vårt 1,5 timme långa Grön Flagg-infopaket är bra om ni t.ex. funderar på att gå med i programmet.  Vi går igenom vad programmet går ut på och berättar med hjälp av praktiska exempel hur verksamheten ser ut.

Den 2-3 timmar långa startskolningen passar bra om ni precis gått med i Grön Flagg. Vi går igenom vad programmet går ut på och hur ni skall gå till väga för att uppfylla programmets kriterier.

Prislista:

 • 1,5 timmes Grön Flagg-info 120 € + resekostnader
 • 2 timmars Grön Flagg-startskolning 150 € + resekostnader
 • 3 timmars Grön Flagg-startskolning 200 € + resekostnader

En del av våra regionala främjare erbjuder vissa skolningar gratis - det lönar sig alltid att ta kontakt och fråga!  Ni kan kontakta främjarna direkt eller fråga oss på kontoret.

Regionala främjare

Grön Flaggs regionala främjare är experter på miljöpedagogik, ofta naturskolor eller kommunala instanser. De erbjuder stöd åt Grön Flagg-deltagarna i samband med sin verksamhet - t.ex. skolningstillfällen, rådgivning, Grön Flagg-träffar och besök hos deltagarna.  Om ni behöver skolning om Grön Flagg lönar det sig att ta kontakt med er regionala expert!

Kvarkens naturskola, Maria Svens
kvarkensnaturskola@naturochmiljo.fi, puh. 045 329 6220

 • Avgiftbelagd Grön Flagg-skolning till skolor och daghem ( i första hand svenskspråkiga och i området Vörå-Kristinestad)

 • Vi erbjuder också naturskoldagar kopplat till skolans grön flagg-tema i mån av möjlighet. Exempel på teman är Vattnets kretslopp, Nedbrytare i naturen, Framtidsbyggarna (klimat) och Plast i havet (fr. hösten 2020).

 

På svenska

Naturskolan Uttern, Pia Bäckman
naturskolanuttern@naturochmiljo.fi, puh. 050 462 9947

 • Avgiftsbelagd Grön Flagg-skolning för svenskspråkiga skolor och daghem inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda) och västra Nyland (Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö, Lojo)
 • Vi erbjuder också avgiftsbelagda naturskoldagar och skolning för pedagoger. Temorna tangerar och stöder också Grön Flagg.

Främst på finska

Ympäristökoulu Polku/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Anu Kaila
anu.kaila@kierratyskeskus.fi

 •  Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Harakan luontokeskus, Asta Ekman
asta.ekman@hel.fi, puh. 09 310 31577

 •  Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Villa Elfvikin luontotalo, Katri Luukkonen
katri.luukkonen@espoo.fi, puh. 043 826 5253

 • Makstuonta Vihreä lippu -tilauskoulutusta Espoon kaupungin alueella
 • Järjestämme yhdessä muiden pääkaupunkiseudun edistäjien kanssa raatitapaamisen kouluille (huhtikuussa) ja kokemustenvaihtotilaisuuden aikuisille (lokakuussa)

Vantaan luontokoulu, Katja Lembidakis
toimisto(at)vantaanluontokoulu.fi, puh. 09 875 3057

 • Maksutonta Vihreä lippu -tilauskoulutusta Vantaan kouluille ja päiväkodeille
 • Maksullista Vihreä lippu -tilauskoulutusta Vantaan lähialueen kouluille ja päiväkodeille
 • Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Porvoon luontokoulu, Pia Lindström
pia.lindstrom@porvoo.fi

Valonia, Jaana Itälä-Laine
jaana.itala-laine@valonia.fi, puh. 050 554 6145

 • Maksutonta Vihreä lippu -tilauskoulutusta Varsinais-Suomen alueen kuntien päiväkodeille ja kouluille

 •  Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Alakööki, Raija Saloranta
alakooki.vaka@ouka.fi, puh. 0447035391

 • Starttikoulutus vuosittain huhti-toukokuussa Oulun kaupungin kunnallisille ja yksityisille päiväkodeille
 • Syksyisin Vihreä lippu -päiväkotien verkostotapaaminen
 • Vihreä lippu -infokoulutuksia tilattavissa Oulun päiväkoteihin - ota yhteyttä!

Timosenkosken luontokoulu, Outi Mustonen
luontokoulu@eduouka.fi

 • Maksutonta Vihreä lippu -tilauskoulutusta Oulunseudun kouluille
 • Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Tampereen luontokoulu Korento, Anne Viitalaakso
luontokoulu@tampere.fi, puh. 050 516 3343

 • Vihreä lippu -koulutusta Tampereen alueella
 • Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia
 • Kummikoulutoimintaa tarvittaessa ja tukea Tampereella

 

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän luontokoulu, Kim Suomalainen
 kim.suomalainen@jyvaskyla.fi, puh. 050 327 5547

 • Maksutonta Vihreä lippu -koulutusta Jyväskylän kaupungin kouluille ja varhaiskasvatuksen toimijoille
 • Maksullista Vihreä lippu -koulutusta Keski-Suomen alueella
 • Mahdollisesti raatitapaamisia Jyväskylän kaupungin Vihreä Lippu-toimijoille.

 

JAPA ry, Anna Sarkkinen
toimisto@japary.fi, puh. 040 593 8541

 • Maksullista Vihreä lippu -koulutusta Jyväskylän seutukunnan alueella

Mahnalan ympäristökoulu, Annukka Alppi
annukka.alppi@hameenkyro.fi, puh. 050 559 7417

 • Vihreä lippu -tilauskoulutusta maksutta Hämeenkyrön kunnassa

 • Vihreä lippu -raatitapaamisia ja/tai osallistujien kokemustenvaihtotilaisuuksia

Lahden kaupunki, Emma Marjamäki
emma.marjamaki@lahti.fi, 044 703 5391

 • Salpauselkä Geopark alueen kuntien Vihreä lippu -osallistujille voisimme tarjota kokemustenvaihtotilaisuuden lähitulevaisuudessa. Mukana olevat kunnat ovat Sysmä, Padasjoki, Asikkala, Heinola, Hollola ja Lahti.

Metsänväen matkassa, Jaana Sandberg
jaana@metsanvaenmatkassa.fi

 • Maksutonta Vihreä lippu -tilauskoulutusta Kotkan varhaiskasvatukselle

 • Maksullista Vihreä lippu -tilauskoulutustaKotkassa ja lähialueella (muut toimijat)

Luontokoulu Haili, Tiina Lecklin
tiina.lecklin@kotka.fi, puh. 040 594 3531

Finns det ingen främjare på ert område?

Vi på Grön Flaggs kontor hjälper till - ta kontakt!

Vill du bli främjare?

Ta kontakt!

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi