Grön Flaggs infotillfällen

Vill du ha inspiration och stöd i ditt arbete för hållbar utveckling inom pedagogiken? Grön Flagg är det största miljöprogrammet och miljöcertifikatet inom den pedagogiska sektorn i Finland.  Grön Flagg tillhandahåller en fungerande verksamhetsmodell, stöd och hjälp samt omfattande och välgjorda temamaterial om flera av vår tids värsta miljöproblem. Kom på ett Grön Flagg-infotillfälle!  Vi ordnar informationstillfällen varje vår och höst. 

 

 

Delta i Grön Flagg -programmets presentationstillfälle

infon presenteras Grön Flaggs verksamhetsmodell. Vi går igenom den nya onlineplattformen och hur man där skapar en verksamhetsplan och rapport. Tillfället är öppet för alla intresserade. Efter presentationen finns det tid för frågor och diskussion 

Följande presentationer ordnas under augusti-september.

Presentationstillfället spelas in och kan ses under hela våren.


Regionala träffar och skolningar

Grön Flagg-främjarna ordnar också skolningar och annat program - mer information fås av främjarna.

 

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi