Grön Flaggs infotillfällen

Vill du ha inspiration och stöd i ditt arbete för hållbar utveckling inom pedagogiken? Grön Flagg är det största miljöprogrammet och miljöcertifikatet inom den pedagogiska sektorn i Finland.  Grön Flagg tillhandahåller en fungerande verksamhetsmodell, stöd och hjälp samt omfattande och välgjorda temamaterial om flera av vår tids värsta miljöproblem. Kom på ett Grön Flagg-infotillfälle!  Vi ordnar informationstillfällen varje vår och höst. 

Dessutom ordnar vi skolning för Grön Flagg-deltagare. 

Delta i Grön Flagg-programmets skolning!  

Vi ordnar en Grön Flagg skolning. På skolningstillfället får ni mera information om Grön Flagg-programmet. Vi berättar också om hur andra deltagare har gjort för att få till stånd lyckade projekt. 

2023 ordnas skolning: 

  • på svenska den 28.2 kl. 15 (Teams)  
  • eller på finska den 22.2. kl. 15. (Teams)
  • Anmäl dig här!

Om du vill kan du också skicka in dina frågor på förhand (gronflagg@feesuomi.fi). 

 


Delta i Grön Flagg-programmets infotillfälle!

infona presenteras Grön Flaggs verksamhetsmodell. Tillfällena är öppna för alla intresserade, och du kan delta oberoende av var du befinner dig. Efter presentationen finns det tid för frågor och diskussion 

Våren 2023 ordnas infotillfället på svenska den 15.3. kl. 15-16 (Teams)
Infotillfällen ordnas också på finska den 14.3. kl. 15-16 (Teams) 

Anmäl dig här!

Om du inte kan delta kan du naturligtvis också fråga oss här på Grön Flagg via epost (gronflagg@feesuomi.fi). Vi berättar gärna mera! 

Regionala träffar och skolningar

Grön Flagg-främjarna ordnar också skolningar och annat program - mer information fås av främjarna.

 

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi