Grön Flaggs infotillfällen

Vill du ha inspiration och stöd i ditt arbete för hållbar utveckling inom pedagogiken? Kom på ett Grön Flagg-infotillfälle!  Vi ordnar informationstillfällen varje vår och höst. Dessutom ordnar vi webinarier och träffar för Grön Flagg-deltagare.


Informationstillfällen hösten 2021

På infona presenterar Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli Grön Flaggs verksamhetsmodell.  Tillfällena är öppna för alla intresserade, och du kan delta oberoende av var du befinner dig.

Hösten 2021 ordnas tillfällen

Välkommen med och hör mer om Grön Flagg och ställ frågor!

Om du inte kan delta kan du naturligtvis också fråga oss här på Grön Flagg via epost (gronflagg@feesuomi.fi) eller telefon (09 4541 8151). Vi berättar gärna mera!

Skolningswebinarier för Grön Flagg-deltagare

Vi ordnar också skolningswebinarier för Dem som redan är med i Grön Flagg. På webinarierna går Monika Salmivalli igenom hur ett projekt går till och vad som behövs. I slutet av webinarierna finns det alltid tid för frågor och diskussion.

Hösten 2021 ordnas tillfällen:

Inspelningar av skolningswebinariererna kommer att finnas tillgängliga på deltagarsidorna och kan ses här (kräver inloggningsuppgifter).

Regionala träffar och skolningar

Grön Flagg-främjarna ordnar också skolningar och annat program - mer information fås av främjarna.

 

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi