Internationell bakgrund

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som har utvecklats av organisationen för miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE). Programmet verkar i 67 länder.


FEE (Foundation for Environmental Education) grundades år 1981 och är en europeisk takorganisation för miljöfostran. Miljöprogrammet Eco-Schools startade 1994 i Danmark, Tyskland, Grekland och Storbritannien. Finland gick med i programmet år 1998.

En internationell arbetsgrupp beslöt om principerna för Eco-Schools-programmet:

  • Gräsrotsnivå: skolans personal och elever skall själva besluta om deltagandet
  • Delaktighet: eleverna och personalen verkar tillsammans och demokratiskt i miljörådet
  • Verksamhet: Eco-Schools-projektet innehåller också praktisk verksamhet
  • Öppenhet: man delar med sig av sina erfarenheter och är öppen mot samhället

Eftersom skolsystemen skiljer sig väsentligt i olika länder fungerar programmet inte på exakt samma sätt i alla länder. Många allmänna riktlinjer är dock fastslagna, t.ex. miljörådet, gemensamma Grön Flagg-rutiner samt extern utvärdering. FEE Suomi har utvecklat ett Grön Flagg-program som passar in i Finlands skol- och dagvårdssystem.

Programmets symbol, den gröna flaggan, är gjord i en fransk konstskola. Meningen är att den skall föra tankarna till barn, unga samt miljömedvetenhet.

 


År 2017 är Eco-Schools i bruk i 67 länder: på alla bebodda kontinenter och i nästan alla EU-länder. Under de senaste åren har programmet utvidgat speciellt i Asien och Afrika. 51 000 skolor har programmet som sitt miljöprogram, och programmet berör över 19 miljoner barn och unga.

Förutom Eco-Schools-programmet har FEE fyra andra miljöfostransprogram:

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi