Internationell bakgrund

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som har utvecklats av organisationen för miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE). Programmet verkar i 68 länder.


FEE (Foundation for Environmental Education) grundades år 1981 och är en internationell takorganisation för miljöfostran. Miljöprogrammet Eco-Schools är det mest omfattande miljöfostransprogrammet i världen. År 2018 deltog mer än 20 miljoner barn och unga i programmet.

FN:s utvecklingsorganisation UNEP rekommenderar Grön Flagg! År 2019 lyftes Grön Flagg upp som en av den pedagogiska sektorns bästa innovationer i HundrED-samlingen!

Fostran till en hållbar utvecling i 25 år

Eco-Schools-programmet grundades efter mötet i Rio år 1994 och verkade först i Danmark, Tyskland, Grekland och Storbritannien. I Finland påbörjades verksamheten under namnet Grön Flagg (Vihreä lippu) år 1998.

En internationell arbetsgrupp beslöt om principerna för Eco-Schools-programmet:

  • Gräsrotsnivå: skolans personal och elever skall själva besluta om deltagandet
  • Delaktighet: eleverna och personalen verkar tillsammans och demokratiskt i miljörådet
  • Verksamhet: Eco-Schools-projektet innehåller också praktisk verksamhet
  • Öppenhet: man delar med sig av sina erfarenheter och är öppen mot samhället

Eftersom skolsystemen skiljer sig väsentligt i olika länder fungerar programmet inte på exakt samma sätt i alla länder. Många allmänna riktlinjer är dock fastslagna, t.ex. miljörådet, gemensamma Grön Flagg-rutiner samt extern utvärdering. FEE Suomi har utvecklat ett Grön Flagg-program som passar in i Finlands skol- och dagvårdssystem.

Programmets symbol, den gröna flaggan, är gjord i en fransk konstskola. Meningen är att den skall föra tankarna till barn, unga samt miljömedvetenhet.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi