Guide för klimatfostran

Lilla klimatfostransguiden hjälper till då du vill behandla klimatförändringen tillsammans med barn och unga. Klimatet är ett viktigt tema, eftersom klimatförändringen hör till vår tids största problem.


Lilla klimatfostransguiden erbjuder goda råd för hur du kan behandla klimatförändringen och de känslor den väcker med barn och unga, samt inspirerande verksamhetstips. En lyckad klimatfostran tar upp såväl fakta, inställningar, värderingar och känslor som verksamhet.  Delaktighet och att göra saker tillsammans är centrala begrepp.  Vi har gjort guiden med hjälp av stöd från Atea Finland Oy.

Klimatförändringen är ett av Grön Flaggs nio teman.  Lilla klimatfostransguiden är ett kort sammandrag av temamaterialet om klimatförändringen för Grön Flagg-deltagare. Temamaterialet innehåller rikligt med fakta och verksamhetstips med hjälp av vilka det är lättare att behandla klimatförändringen med barn och unga i olika åldrar.

Genom att gå med i Grön Flagg kan du ta del av bl.a. detta material samt vår väl beprövade verksamhetsmodell och åtnjuta det stöd vi erbjuder.

Klimatfostran på högstadie- och gymnasienivå

Materialet ”Ilmastonmuutos ja etelän äänet” (på finska och engelska) passar sig för att behandla klimatförändringen på högstadie- och gymnasienivå.  Materialet hjälper ungdomarna att bekanta sig med och fördjupa sig i klimatförändringens orsaker, följder, lösningar och globala kopplingar.

Genom verksamhet, som ett grupparbete i form av ett videoprojekt, styr materialet ungdomarna till att forska i olika teman inom hållbar utveckling och att ta ställning till dessa.  Samtidigt övas viktiga mediafärdigheter in.

Projektet förverkligades tillsammans med Siemenpuusäätiö inom FrameVoiceReport!-projektet som koordinerades av Fingo och finansierades av EU.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi