Kom med!

Vilket daghem eller vilken skola eller läroanstalt som helst kan ansluta sig till programmet. Organisationer som sysslar med fritidsverksamhet för barn och ungdomar (ungdomsgårdar, scoutkårer, konstskolor osv) kan också komma med. Verksamheten påbörjas i början av antingen vår- eller höst-terminen.


Anmälan

Det går att anmäla sig till programmet när som helst under året, men senast i början av den termin då ni vill inleda verksamheten. Man kan inleda ett projekt antingen i januari-februari eller i augusti-september.

Anmälan sker genom att skicka en elektronisk anmälningsblankett till FEE Suomi.  Man behöver inte anmäla sig på nytt varje år!

Flera enheter kan i vissa fall vara med i programmet gemensamt, men detta kräver att de förverkligar sin Grön Flagg-verksamhet tillsammans (har ett gemensamt miljöråd och personalteam) samt gör upp en gemensam plan och rapport.

Sådana enheter är:

 • enheter som administrativt fungerar tillsammans och befinner sig nära varandra (t.ex. två enheter som hör till samma skola men har olika adress)
 • enheter som fungerar på samma ställe (t.ex. dagis och skola som verkar i samma allaktivitetshus).

Ta kontakt med oss om ni är osäkra på om ni uppfyller dessa krav!

Vihreä lippu | Liity mukaan

Vi erbjuder:

 • Stödmaterialet på Grön Flagg-sidorna:
  • Omfattande instruktioner för Grön Flagg-verksamheten
  • Temamaterial för Grön Flaggs sju teman
  • En elektronisk tipsbank full av tips för miljöfostransaktiviteter
 • Rådgivning per telefon och e-post
 • Skriftlig utvärdering av verksamheten två gånger per projekt
 • Det internationella Eco-Schools-certifikatet och möjlighet till samarbete med Eco Schools-deltagare i andra länder
 • FEE Suomis samfundsmedlemskap och tidningen Ympäristökasvatus

Vem kan vara med?

Vilket daghem eller vilken skola eller läroinrättning som helst i Finland kan vara med i programmet.  Flera arrangörer av fritidsverksamhet är också med. För att Grön Flagg-verksamheten skall vara möjlig att genomföra bör fritidsverksamhetsenheten:

 1. ha ett eget permanent verksamhetsutrymme
 2. ha stadigvarande personal
 3. vara riktad till barn och unga

Ungdomsgårdar, församlingsklubbar, scoutkårer, konstskolor m.fl. kan alltså komma med. Ifall ni är osäkra på om er verksamhet passar in i mönstret lönar det sig att ta kontakt med oss och fråga!

 

Läsårsavgiften

Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.

 • 275 € för enheter med högst 100 barn/elever
 • 550 € för enheter med över 100 barn/elever
 • 150 € för deltagare på Hållbar Grön Flagg-nivå. Deltagare kan anhålla om uppflyttning till Hållbar Grön Flagg-nivå då de har fått rätt till flaggan tre gånger, tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret och då Grön Flagg har blivit en etablerad del av vardagen

Läsårsavgiften faktureras då ni inleder verksamheten. Om ni anmäler er på våren men påbörjar ert projekt först i början av höst-terminen får ni alltså räkningen i september.

Hör ni till en större koncern eller kommun och skulle önska er grupprabatt?  Hör av er och be om en offert!

 

Frågor? Kontakta oss!

Ta gärna kontakt om det är något ni undrar över (gronflagg@feesuomi.fi)!  Kontrollera dock först om svaret redan finns på sidan Frågor och svar!

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi