Lilla miljöångestguiden

Lilla miljöångestguiden hjälper till att behandla och förstå miljöångest då man arbetar tillsammans med barn och unga. Handboken som väcker tankar men samtidigt är praktiskt inriktad är riktad till lärare och pedagoger inom småbarnspedagogiken och i grundskolan och är fritt tillgänglig för alla.


Att behandla känslor är en viktig del av miljöpedagogiken. Tunga känslor kan förekomma då man behandlar till exempel klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald tillsammans med barn och unga.  Att starka känslor förekommer är naturligt och ingenting man bör sopa under mattan. Däremot bör man vara beredd på att behandla oro och till och med ångest i sambandet.

Lilla miljöångestguiden innehåller bland annat:

  • klar bakgrundsinformation om ämnet
  • sju beprövade och fungerande övningar
  • tips om var mer information står att hämta

Guiden stöder behandlingen av miljöfrågor enligt planen för småbarnspedagogik och läroplanerna.  Guiden kan med fördel användas i Grön Flagg-projekt, men den är också fritt tillgänglig för alla.

Guiden är gjord av Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi – Föreningen för miljöfostran FEE Suomi som bland annat driver Grön Flagg i Finland och utgör en del av publikationerna inom projektet Miljöångestens sinne. Projektet koordineras av MIELI Suomen Mielenterveys ry och finansieras av STEA. Översättningen till svenska stöddes av Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi