Söker du detta?

På den här sidan hittar du all viktig information, datum, formulär etc.


 

Söker du detta? 


Blanketten för handlingsplanen och rapporten?

Ladda ned skolornas blankett här och daghemmens här! 

 

Deadline för handlingsplanen?

Den 15.10. på hösten och den 15.3. på våren. Returnera den ifyllda blanketten med e-post till gronflagg@feesuomi.fi (OBS! Fyll inte i blanketten i webläsaren, utan se här hur du skall göra)!


Deadline för rapporten?

Den 15.11. på hösten och den 15.4. på våren. Returnera den ifyllda blanketten med e-post till gronflagg@feesuomi.fi (OBS! Fyll inte i blanketten i webläsaren, utan se här hur du skall göra)!

 

Inloggningsuppgifterna till deltagarsidorna?

Sänd ett meddelande till oss (gronflagg@feesuomi.fi) så skickar vi dem!

 

Deltagarsidorna

De finns här! 

 

Grön Flagg-kontorets kontaktuppgifter (eller något annat)? 

Telefonnumret är 045 123 8419 och e-postadressen gronflagg@feesuomi.fi

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi