Stöd för läroplanerna

Grön Flagg-programmet främjar många av målen för de nationella läroplanerna för skolorna och för småbarnspedagogiken.  Programmet innehåller bl.a. sätt att främja hållbar utveckling i vardagen och en mångsidig miljöfostran. Dessutom lär sig barn och unga att delta och påverka sin egen framtid.


Grön Flagg och planen för småbarnspedagogik

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi