137 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 64 skolor, samt till tre arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Åtta deltagare upphöjdes till hållbar nivå. Besluten gjordes av kommittén för Grön Flagg, som består av 11 experter inom miljöfostran. 18 deltagare fick sin allra första…

Läs mer

46 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 17 daghem, 25 skolor och gymnasier, samt till fyra arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Sex deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg.   Sju deltagare fick sin allra första gröna flagga: Kesämäen päiväkoti, Mäntylän yksikkö…

Läs mer

Kumo tar ett steg mot en hållbar framtid

I maj 2022 gick hela Kumo (Kokemäki) stads bildningsverksamhet med i Grön Flagg. I praktiken betyder detta att Kumo stads bildningsverksamhet och fritidsverksamhet beslutat sig för att börja bygga upp en hållbarare framtid med Grön Flaggs hjälp. I fortsättningen kommer alla barn och ungdomar som är verksamma inom daghemmen, skolorna och ungdomsverksamheten i Kumo att…

Läs mer

Årets Grön Flagg-deltagare förverkligar engagerad och påhittig miljöpedagogik – läs mer om hur!

Årets Grön Flagg-deltagare Kirkonkylän päiväkoti, Elimäen yhtenäiskoulu och Billnäs skola har lyckats utomordentligt med sin Grön Flagg-verksamhet trots alla restriktioner och utmaningar. Hos alla tre har barnen och ungdomarna varit aktiva och hela verksamhetsenheten förbundit sig till att arbeta för en hållbar framtid. Årets Grön Flagg-deltagare arbetar extra framgångsrikt med Grön Flagg i Finland. Utmärkelsen…

Läs mer

150 deltagare beviljades Grön Flagg som ett erkännande för miljöpedagogiskt arbete av hög kvalitet

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade i vår enligt kommittén för Grön Flaggs beslut miljöcertifikatet Grön Flagg till 67 daghem, 75 skolor och gymnasier, en internationell skola samt till sju arrangörer av fritidsverksamhet som en utmärkelse för högklassig miljöpedagogisk verksamhet. Fyra deltagare upphöjdes till nivå Grön Flagg. Tjugo deltagare fick sin allra första gröna flagga:…

Läs mer

Internationellt miljöprojekt för gymnasister: cirkulär ekonomi och biodiversitet behandlas i Esbo och Uleåborg

I gymnasierna Otaniemen lukio och Oulun steinerkoulun lukio arbetar gymnasisterna i vår med projekt som handlar om cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub-projektet. Projektet utförs i samarbete med team från Estland, Lettland och Ryssland och Grön Flagg koordinerar projektet i Finland.  Inom projektet har ungdomarna möjligheter att planera…

Läs mer