Vårt gemensamma jordklot

Vårt gemensamma jordklot är en guide för global miljöfostran som riktar sig till pedagoger. Med hjälp av guiden bekantar vi oss med jordklotets fantastiska mångfald och med oss som en del av den. Det allra viktigaste är att lära sig att jordklotet tillhör oss alla, och vad vi kan göra för att bevara mångfalden för kommande generationer.


Vårt gemensamma jordklot -guider och uppgiftsbilaga

Vårt gemensamma jordklot-guiden finns i två versioner, en för småbarnspedagogik och en för skolor.

På deltagarsidorna finns dessutom extra stödmaterial för att planera ett lyckat Vårt gemensamma jordklot-projekt (bara för deltagare, kräver inloggning).

Förskolor
och årskurs 1-2

Årskurser 3-9,
gymnasiet, yrkesutbildninger
och olika fritidsorganisationer

Uppgiftsbilaga

Till en del av aktivitetstipsen som finns i den version av guiden som riktar sig till pedagoger för 9-18-åringar finns färdigt tilläggsmaterial (se nedan). När du använder tilläggsmaterialet ska du först bekanta dig med beskrivningarna av aktivitetstipsen som finns i guiden Vårt gemensamma jordklot. Du får i utbildningssyfte fritt bearbeta filerna och texten. Noggrannare uppgifter om källorna finns i källförteckningen i guiden.

Vårt fantastiska jordklot

Att förstå samband

Påverka tillsammans

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi