Vihreän lipun teemat

Jättimäistä joululahjapalapeliä aletaan koota pala palalta ja kiirehtimättä. Myös kestävää kehitystä on helpompi lähestyä pienin askelin. Vihreässä lipussa toimintaa toteutetaan projekteittain, yhteen teemaan kerrallaan keskittyen.


Vihreä lippu -toiminta jakautuu projekteihin, joissa päiväkoti tai oppilaitos keskittyy yhteen ympäristökasvatukselliseen teemaan kerrallaan. Näin työ rajautuu inhimillisen kokoiseksi. Valitusta teemasta tehtävästä projektista tulee mielekäs kokonaisuus ja näkyviä tuloksia saadaan aikaan, mikä innostaa jatkamaan! Pikku hiljaa teemoista muodostuu kattava kokonaiskuva kestävästä kehityksestä ja sen eri ulottuvuuksista.

Vihreän lipun teemat

Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa osallistujilleen valmiita toimintavinkkejä ja materiaalia seuraaviin kansainvälisen Eco-Schools-ohjelman teemoihin. Teemat linkittyvät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vesi

Vesi-teeman puitteissa pyritään vähentämään sekä oman toimintayksikön että yksittäisten ihmisten vedenkäyttöä. On tärkeää ymmärtää puhtaan veden merkitys kaikelle elämällä maapallollamme. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa tutustuminen mm. veteen liittyviin luonnonilmiöihin sekä lähiympäristön ja maailman vesivarantoihin.

Energia

Energia on laaja-alainen ilmiö ja tähän teemaan voi tarttua useista eri näkökulmista: esim. energia luonnonilmiönä, energiantuotanto ja ilmastonmuutos tai energia ihmisen liikkumisessa. Energia-projektissa oleellista on ymmärtää energian säästön välttämättömyys sekä oppia keinoja vähentää omaa energiankulutustaan.

Jätteiden vähentäminenJätteiden vähentäminen

Jätteiden lajittelun kuntoon saattaminen ja kokonaisjätemäärän vähentäminen ovat päätavoitteina Jätteiden vähentäminen -teemaisessa Vihreä lippu -projektissa. Samalla kannattaa perehtyä yhdessä siihen, kuinka jätteiden lajittelu ja vähentäminen säästää luontoa, ja miksi luonnonvarojen säästäminen on tärkeää.

Lähiympäristö

Lähiympäristöön tutustuminen ja siitä välittäminen toimivat pohjana henkilökohtaisen luontosuhteen kehittymiselle. Kenellä tahansa on oikeus ja mahdollisuus pyrkiä tekemään omasta asuin- ja oleskeluympäristöstään parempi. Teema tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen sekä uusien suhteiden luomiseen lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Kestävä kulutus

Ekotehokkuus, kulutuskriittisyys, kierrättäminen, uudelleenkäyttö... Jokainen meistä tekee päivittäin kulutusvalintoja, jotka vaikuttavat ympäristöön ja luonnonvarojen kulutukseen. Teeman yhteydessä pureudutaan oman toimintayksikön sekä yksilöiden kulutusvalintoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Pohtimisen arvoista on myös se, kuinka paljon meidän oikeastaan tarvitsee kuluttaa?

Yhteinen maapallo

Yhteinen maapallo -teemassa tutustutaan maapallomme luonnon ja kultuurien monimuotoisuuteen, opetellaan hahmottamaan elämämme globaaleja yhteyksiä sekä vaikutetaan maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin. Osana teemaa käsitellään myös ihmisoikeuksia ja niiden yhteyttä ympäristökysymyksiin.

  • Teemasta on julkaistu Ulkoasiainministeriön tuella kaikille avoin materiaali, johon pääset tutustumaan täällä.

Terve elämä

Terve elämä -teema yhdistää kaksi elämän kannalta tärkeää näkökulmaa: ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Millä yksinkertaisilla keinoilla voimme edistää näitä molempia? Terve elämä -teema painottuu neljään osioon, jotka ovat ruoka, liikkuminen, tupakka ja päihteet sekä sosiaalinen kestävyys.

  • Teemasta on julkaistu RAY:n tuella kaikille avoin materiaali, johon pääset tutustumaan täällä.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on aikamme merkittävimpiä ongelmia ja siksi se on hyvin tärkeä aihe käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen – ja yhdessä voimme vaikuttaa entistä enemmän! Ilmastonmuutosta voidaan käsitellä monin tavoin lasten ja nuorten iän mukaisesti, toivoa ja toimijuutta vahvistaen.

  • Tammikuussa 2019 julkaistu Pieni opas ilmastokasvatukseen johdattaa teeman pariin.
    Atea Finland Oy on tukenut materiaalin tuottamista.
  • Yläkoululaiset ja toisen asteen oppilaat voi johdattaa teeman pariin myös FEE Suomen ja Siemenpuu-säätiön yhteisessä, Fingon koordinoimassa EU -rahoitteisessa FrameVoiceReport! -hankkeessa tuotetun Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppaan avulla.

     

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus -teemassa havainnoidaan, tutkitaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Aihe on tärkeä, sillä luonnon köyhtyminen on aikamme merkittävimpiä ongelmia, myös Suomessa. Teeman materiaalit sisältävät tärkeimmät tiedot luonnon monimuotoisuudesta sekä paljon toimintavinkkejä luonnonkirjon vaalimiseen, muun muassa kansalaisvaikuttamiseen ja arjen tekoihin.

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi