Vihreä lippu

Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman osallistujille myönnetään Vihreä lippu -sertifikaatti osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi.


Vihreä lippu ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan. Lue viisi hyvää syytä liittyä mukaan:

1. Intoa, osallisuutta ja konkreettista toimintaa

Vihreä lippu innostaa lapset ja nuoret oppimaan kestävän tulevaisuuden tiedot ja taidot tekojen kautta. Lapset ja nuoret kehittävät toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Samalla pohditaan ympäristöongelmien ratkaisuja ja omat sekä yhteiset vaikutusmahdollisuudet havainnollistuvat. Konkreettinen toiminta innostaa kestävään elämään.
Tutustu Vihreän lipun toimintamalliin tarkemmin.

2. Kattavat materiaalit

Vihreän lippu -ohjelma tarjoaa osallistujille valmiit, tutkimustietoon perustuvat teemamateriaalit merkittävimmistä ympäristökysymyksistä. Vihreässä lipussa on yhdeksän teemaa: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, jätteiden vähentäminen, kestävä kulutus, vesi, energia, yhteinen maapallo , lähiympäristö ja terve elämä. Osallistujat saavat käyttöönsä myös yli 300 toimintavinkin pankin!
Tutustu Vihreän lipun teemoihin ja materiaaleihin.

3. Asiantuntijoiden tuki opetus- ja varhaiskasvatus suunnitelman tavoitteiden täyttämiseen

Vihreän lipun osallistujat saavat jatkuvaa neuvontaa, tukea ja palautetta toiminnastaan. Ohjelman valmiit työkalut ja materiaalit helpottavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden täyttämistä. Kestävien elämäntapojen opettelu, osallisuus ja vaikuttamiseen kasvattaminen ovat samassa paketissa. Vihreä lippu tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden mukaisesti lapsilla on oikeus oppia kestävän tulevaisuuden tiedot ja taidot koulutuksen kautta.
Lue lisää Vihreän lipun OPSin ja vasun toteutukseen tarjoamasta tuesta.

4. Aitoa vaikutusta ja yhteisöllisyyttä

Vihreän lipun toimintamalli ohjaa ympäristöasioiden pitkäjänteiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen. Me-henki kasvaa, kun toimintayksikön väki muuttaa yhdessä arjen käytäntöjä kestävämmiksi. Ympäristökuorman pienetessä jätehuollossa, veden ja energian kulutuksessa sekä hankinnoissa voi säästyä jopa tuhansia euroja vuodessa.

5. Kansainvälisiä yhteyksiä

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa, maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkostoa. Eco Schools toimii 68 maassa ja tavoittaa 20 miljoonaa lasta ja nuorta. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden olla yhteydessä ympäristökasvattajiin ympäri maailman. YK:n ympäristö-, kehitys- ja kasvatusjärjestöt UNEP ja UNESCO suosittelevat Eco-Schools-ohjelmaa kestävän kehityksen kasvatuksen työkaluna.
Lue lisää Eco Schoolsista.

Bonus: Merkki kestävästä toiminnasta

Vihreä lippu on laajasti tunnettu, kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vihreän lipun kriteerit ohjaavat ympäristöasioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen työskentelyyn. Ohjelman osallistujille myönnetään Vihreä lippu -sertifikaatti ja salkoon nostettava vihreä lippu osoitukseksi toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi. Salossa liehuva ja verkkosivuilla komeileva lippu on vahva viesti ympäristövastuullisesta toiminnasta.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

 

OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

yhdessatekeminen-336x504

Videot: Tutustu Vihreään lippuun

Vihreä lippu varhaiskasvatuksessa (1:31 min):

Vihreä lippu koulussa (3:53 min):

Perehdytysvideo Vihreä lippu -osallistujille:

Miten toteutat Vihreää lippua päiväkodissa? (7:02 min)

Perehdytysvideolla Vihreä lippu -ohjelmajohtaja Monika Salmivalli kertoo, miten toteutat Vihreä lippu -projektin päiväkodissa. Kuulemme myös esimerkkejä itähelsinkiläisestä Päiväkoti Neulasesta, jossa Vihreä Lippu -ohjelmaa on toteutettu yli 20 vuoden ajan.

Kestävän kehityksen kasvatusta Suomessa jo 25 vuotta

Eco-Schools-ohjelma käynnistyi YK:n Rion ympäristökokouksen jälkimainingeissa vuonna 1994 Tanskassa, Saksassa, Kreikassa ja Isossa-Britanniassa. Suomeen ohjelma rantautui Vihreä lippu -nimellä vuonna 1998. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi toteuttaa ohjelmaa Suomessa. Lue lisää FEE Suomesta.

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 45 123 8419
vihrealippu@feesuomi.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.