Vihreä lippu

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.


Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan. Vihreässä lipussa toteutuvat kestävän kehityksen eri näkökulmat.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimii vuonna 2018 yhteensä 67 eri maassa ympäri maailman. YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua. FEE Suomi on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit.

 

Vihreä lippu -sertifikaatti

Vihreän lipun kriteerit ohjaavat ympäristöasioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen työskentelyyn. Kun osallistujan projekti täyttää ohjelman kriteerit, se palkitaan sertifikaatilla ja salkoon nostettavalla vihreällä lipulla. Lippu kertoo ympäristövastuullisesta toiminnasta myös ulkopuolisille.

Kukin osallistuja asettaa tavoitteensa ja suunnittelee toimintansa omista lähtökohdistaan käsin. Siksi ohjelma soveltuu yhtä hyvin pienille kuin suurille yksiköille, päiväkodeille kuin ammatillisille oppilaitoksille, ja niin vasta-alkajille kuin konkareillekin.

LATAA TÄSTÄ VIHREÄ LIPPU -ESITE

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Mitä ohjelma tarjoaa?

Julkishallinnolle Vihreä lippu on keino toteuttaa maamme kestävän kehityksen strategioita. Vihreä lippu tuo kunnalle huomattavia säästöjä mm. energiansäästön ja jätekustannusten vähenemisen muodossa. Lisäksi Vihreä lippu tuo myönteistä julkisuutta ja auttaa rakentamaan ja välittämään kuvaa kestävän kehityksen huomioivasta kunnasta, maakunnasta tai valtiosta!

Kasvattajille Vihreä lippu on oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen ja osallisuuden tavoitteita. Se on valmis ja hyväksi havaittu toimintamalli, joka tarjoaa tukea ja taustamateriaalia. Ohjelmaan osallistuvien kasvattajien mielestä Vihreän lipun tärkein anti on sen mukanaan tuoma aito yhteisöllisyys.

Lasten ja nuorten vanhemmille Vihreä lippu näyttäytyy uusina ympäristömyönteisinä toimintatapoina, jotka välittyvät myös koteihin.

Yritysyhteistyökumppaneille Vihreä lippu tarjoaa kontaktin maamme suurimpaan verkostoon kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti toimivia päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia, joilla on positiivinen maine. Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi