Usein kysyttyä

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin:

Emme ole aiemmin tehneet mitään ympäristöasioiden hyväksi eikä meillä ole ketään, joka olisi perehtynyt asioihin. Voimmeko liittyä ohjelmaan?

Vihreä lippu sopii erittäin hyvin myös vasta-alkajille! Vihreä lippu -ohjelmassa jokainen osallistuja (päiväkoti, koulu, oppilaitos, vapaa-ajan toimija) asettaa tavoitteet itselleen. Tavoitteet kannattaa asettaa realistiselle tasolle ja edetä pienin askelin. Teemat auttavat pilkkomaan työn helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. Ohjelman toteuttamiseen on tarjolla tukimateriaalia, neuvontaa ja tilauksesta myös koulutusta, jonka pohjalta jokainen varmasti pääsee liikkeelle toiminnassa!

Olemme jo pitkään huomioineet ympäristöasiat toiminnassamme. Miten saamme Vihreän lipun tunnustukseksi korkeasta tasostamme?

Vihreä lippu myönnetään aina ohjelman kriteerit täyttävän projektin päätteeksi. Jos osallistuja on jo pitkällä ympäristöasioissa, se lähtee liikkeelle omalta tasoltaan ja asettaa itselleen sen mukaiset tavoitteet. Vihreä lippu -projekti tuo konkareidenkin toimintaan yleensä lisää tavoitteellisuutta ja järjestelmällisyyttä sekä lisää lasten/oppilaiden osallistumista yhteiseen päätöksentekoon. Toiminnan arviointi ja siitä saatava sertifikaatti tekevät tulokset näkyviksi sekä yhteisölle itselleen että ulkopuolisille. Se antaa uutta intoa ja motivoi jatkamaan.

Miksi Vihreä lippu -toiminnasta pitää raportoida?

Raportoinnin avulla saatte itse kokonaiskuvan siitä, mitä olette projektin aikana saavuttaneet. Raportointi jäsentää ja dokumentoi toimintaanne. Lisäksi raportti on keino selvittää, täyttyvätkö Vihreä lippu -sertifikaatin kriteerit toiminnassanne.

Kun lipun saa, saako sen pitää pysyvästi?

Lipun käyttöoikeus on voimassa kaksi vuotta. Tuona aikana osallistuja toteuttaa uuden projektin uudella teemalla ja hakee käyttöoikeutta uudelleen.

Mitkä ovat lukuvuosimaksut?

  • Perustasolla vuosimaksu on 550€ (jos lapsia/oppilaita yli 100) tai 275€ (jos lapsia/oppilaita alle 100)
  • Kestävän Vihreä lippu -tason osallistujien vuosimaksu on 150 €. Ohjelman osallistujat voivat anoa Kestävälle Vihreä lippu -tasolle pääsyä kolmen hyväksytyn Vihreä lippu -projektinsa jälkeen, eli aikaisintaan neljännestä toimintavuodesta alkaen.

Miksi ohjelmaan osallistuminen maksaa?

Vihreä lippu on paljon enemmän kuin pelkkää opetusmateriaalia: sen tulokset perustuvat mm. osallistujille annettavaan jatkuvaan tukeen ja palautteeseen. Saamme ohjelman toteuttamiseen valtionavustusta sekä yksityisten lahjoittajien tukea, mutta ne eivät yksin riitä kaikkien niiden kustannusten kattamiseen, joita ohjelman toteuttamisesta meille syntyy. Tämän vuoksi ohjelmassa on lukukausimaksu.

Osallistumismaksua ei kannata kuitenkaan pelästyä: Vihreä lippu -ohjelmaan liittyminen useimmiten maksaa itsensä monin kerroin takaisin toiminnan tuloksena pienentyneinä vesi-, energia-, ja jätemaksuina!

Vihreä lippu -ohjelman taustalla on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten kaikki ohjelman tuotot menevät suoraan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Mitä lukuvuosimaksulla saa?

Vihreän lipun lukukausimaksu kattaa:

  • Vihreä lippu -tukimateriaalit
  • Sähköisen vinkkipankin, josta löytyy toimintaideoita eri-ikäisille
  • Vihreä lippu -uutiskirjeen
  • Neuvonnan puhelimitse ja sähköpostitse
  • Kirjallisen palautteen toiminnasta kahdesti jokaisen projektin aikana
  • Laadukkaan, kotimaisen Vihreän lipun
  • Kansainvälisen Eco-Schools-sertifioinnin
  • Ympäristökasvatus-lehden

Lisäksi ohjelman alueelliset edistäjät eri puolilla maata tarjoavat koulutuksia, tapaamisia ja tukea omalla alueellaan.

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi